imfoc.usKamyabi ka tasvar by Israr Mavia
Kamyabi ka tasvar by Israr Mavia
1,299 | 52:09 | 11 months ago
Professor Israr Moavia (February 03, 2012)
Professor Israr Moavia (February 03, 2012)
1,261 | 45:46 | 6 years ago
Professor Israr Moavia (May 18, 2012)
Professor Israr Moavia (May 18, 2012)
997 | 31:00 | 6 years ago
Professor Israr Moavia (December 14, 2012)
Professor Israr Moavia (Falsaf e Maut)
Professor Israr Moavia (Falsaf e Maut)
544 | 47:32 | 6 years ago
Professor Israr Moavia (October 05, 2012)
Professor Israr Moavia (October 05, 2012)
1,585 | 43:42 | 5 years ago
Professor Israr Moavia (Namaz ka tariqa)
Professor Israr Moavia (Namaz ka tariqa)
1,360 | 1:00:36 | 6 years ago
Prof Israr Moavia 17-March-2018
Prof Israr Moavia 17-March-2018
180 | 39:01 | 5 months ago
Professor Israr Moavia (Milad un Nabi)
Professor Israr Moavia (Milad un Nabi)
1,576 | 41:45 | 6 years ago