imfoc.usNyanthin Muonyjang
Nyanthin Muonyjang
38,683 | 8:38 | 8 months ago
Jong Akat
Jong Akat
21,954 | 7:37 | 8 months ago
Best Dinka Music | Marko Ahou Majok
Best Dinka Music | Marko Ahou Majok
53,567 | 8:51 | 10 months ago
Marko Ahou Majok- nhiar Xen ku nhiar yin
Marko Ahou Majok- nhiar Xen ku nhiar yin
11,899 | 3:41 | 1 year ago
Marko Ahou Majook ~New Song
Marko Ahou Majook ~New Song
15,552 | 8:34 | 6 months ago
Awiel Naar
Awiel Naar
17,169 | 8:45 | 8 months ago
Marks Piol ping ke luel Nya
Marks Piol ping ke luel Nya
2,705 | 7:12 | 1 year ago
Australia
Australia
1,849 | 8:18 | 8 months ago
Angui Geng
Angui Geng
1,663 | 9:12 | 8 months ago
Nyuol Achol
Nyuol Achol
402 | 5:16 | 8 months ago
Paliet
Paliet
1,006 | 9:39 | 8 months ago